סה"כ צפיות בדף

סדנת קשתות בחולות עגור אוגוסט 2011

כרגע אני מעלה רק כמה תמונות והשאר כולל סיכום יבוא אחר כך
שטח הסדנה המהווה את הרקע לאימון - חולות עגור

סדנת הקשתות בחולות עגור מראה כללי

בועז וכיתת הילדים בפעולה

נועם מכונן לפעולה..


איילת ואלון הקשתים משואבה

עמידת פרש

תירגול ללא חץ


בועז מלמד וטל לומד