סה"כ צפיות בדף

המלצת קריאה - ורהולסט

ורהולסט הוא יוצרה של הפונקציה הלוגיסטית. ומעט מדי נאמר עליו ועל עבודתו. אני מציע כאן קריאה ישירה בספר בו הו מפתח את רעיונותיו המתמטיים. הספר הוא לקריאה און ליין 

ורהולסט

המלצת קריאה - מלתוס

למעוניינים להכיר את הגותו של מלתוס קישור לויקיפדיה http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%A1_%D7%9E%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%A1

על האוכלוסייה באנגלית. הספר אלקטרוני משנת 1817. מעניין ומומלץ.

תוכנית לימוד מוצעת לבי"ס יסודי

רקע:
עקב התעוררות מערכת החינוך בכלל ובתי ספר בניהול עצמי בפרט - מתעורר הצורך בתוכניות לימוד עכשוויות ועדכניות. כמובן שכל תוכנית שנכתוב יהיה ערכה אשר יהיה ברמה הרעיונית, משקלה האמיתי הוא כפי כישוריו של המורה המלמד - הן מהבחינה הדידקטית פדגוגית והן מבחינת בקיאותו בתכנים ושליטתו בחומר הלימוד.

למעשה לא יוצגו כאן מערכי השיעור אחד לאחד שכן כתיבתם תארך זמן ורק לאחר ההתקשרות אכתוב אותם. אבל, יוצג הרציונאל שביסוד התוכנית וסילבוס בסיסי.

נושא התוכנית: חשיבה בין תחומית במדעים

מקצועות נושא כלולים ומשולבים: ביולוגיה, מתמטיקה ונושאים בפיסיקה לפי ההקשר.

השיעורים כולם יבוססו על הזמנה לחקר וקיימת אפשרות לשלב את בית הספר במחקר שכותב התוכנית מבצע באוניברסיטת תל אביב.

שיעור 1  - מהו מדע? מהי הפותיזה ומהו תחום דעת שאיננו מדע? שיעור זה יורחב למס' שיעורים

שיעור 2 - רקע בהיסטוריה של המדעים. דגש על אבולוציה.שיעור זה יורחב למס' שיעורים

שיעור 3 - מהו מחקר? הזמנה לחקר מס' 1שיעור זה יורחב למס' שיעורים

שיעור 4 - איך מסדרים נתונים על גליון אלקטרוני?שיעור זה יורחב למס' שיעורים

שיעור 5 - איך מבצעים ניתוח בסיסי של נתוני נסוי?
שיעור 6 - איך כותבים מסקנות ומהו מאמר מדעי?
שיעור 7 - הזמנה לחקר מס' 2 לפי חוליות

שיעור 8 - ניתוח נתונים. שיעור זה יורחב למס' שיעורים

שיעור 9 - הזמנה לחקר המשלבת ביולוגיה ופיסיקה
שיעור 10 - גורמים פיסיקאליים במחקר ביולוגי
שיעור 11 - מהו בית גידול או מקום חיות: הדיונה המדברית
שיעור 12 - רקע גיאומורפולוגי
שיעור 13 - רקע אקלימי
שיעור 14 - רקע בוטני
שיעור 15 - רקע זואולוגי
שיעור 16 - רקע אקולוגי ומחקרים שנעשו בעבר
שיעור 17 - הזמנה לחקר בדיונה המדברית
שיעור 18 - יציאה למחקר שדה קצר בצפון מערב הנגב
שיעור 19 - ניתוח פרוייקטים והצגתם ברשת
שיעור 20 - אנאליזה לכיתות היסוד 1
שיעור 21 - אנאליזה לכיתות היסוד 2
שיעור 22 - סיכום שנה

יוצעו לבית הספר חוגי אחר הצהריים:
יפנית בסיסית למתחילים
חוג שיעורי בית
איך מתכוננים למבחן במתמטיקה ואיך מתכוננים למבחן בכלל