סה"כ צפיות בדף

תמונות ישנות מתרגילי חולות

עזיז ומיקו בתרגיל חולות קורס מדריכים
מיקו בתרגיל חולות קורס מדריכים

יוסף אור ודורית הופמן בתרגיל חולות

חולות עגור
ביס"ש ב"ש יובל גורן בבוקר בחולות מצלם הזדווגות של עכנים קטנים 1979

צילום מאקרו של עין נמלה נווטת

במסגרת הניסויים שאני עושה בלמידה ותחרות בנמלה נווטת אני מצלם התנהגות של נמלים אילו. אבל התחלתי לצלם גם תקריבים של איברי נמלים במטרה להכיר את תפקודם מקרוב. הנמלה הנווטת מסוגלת לנווט את דרכה במושגים של אזימוט/טווח ישירות אל הקן בהביאה את זווית השמש ומיקומה בשמיים בחשבון. העין של הנמלה מקטבת אור וכך הנמלה יודעת את מיקום השמש גם בימים מעוננים. אז החלתי לצלם את העין הזו שהיא גם אמצעי ניווט.