סה"כ צפיות בדף

דגמים וניסויים

עפ"י הפילוסופיה של המדע מחקר מדעי או כפי שיקרא לעתים "המתודולוגיה הפורמלית.." עוסק בתופעות טבע, בבעיות שהן מציגות, בניית היפותזות ועריכת ניסויים אשר יספקו הסבר זמני לתופעות אילו. 
שתי מתודות מאפיינות חוקרי בעלי חיים:
1. מחקר דגם אשר עניינו תיאור סטטיסטי ומשמש מכשיר מאפיין לתופעה.
2. מחקר ניסויי השואל שאלה אשר מבחנה ניסוי המכיל היפותזות אותן מאשש הניסוי או דוחה לפי תוצאות הניסוי. 
כמובן שאנשי הניסוי נזקקים למחקר דגם לפעמים על מנת להכיר את התופעה שהם חוקרים, אולם, הדגם משמש רק הקדמה ורקע למחקר עצמו. חומר לבניית שאלות מחקר מתקדמות. לעולם לא יסיק איש ניסויי מסקנה מדעית מתוצאות מחקר דגם היות ומחקר כזה חסר את המבחן החיוני כל כך למסקנה מדעית אם גם זמנית.
מחקרי הדגם, לעומת זאת, יכולים לבצע ספקולציות נרחבות על בסיס סטטיסטי ולהעלות שאלות מעניינות אבל, בהיעדר ניסוי תוקף ותחולת מסקנות אילו יהיה מוגבל לניחוש מלומד בלבד, מלומד....אבל ניחוש. התלות בין שתי גישות אילו במחקר העוסק בביולוגיה של האורגניזם השלם, הולידה סוג שלישי של חוקרים המבצעים מחקר דגם מקדים אשר ניתן יהיה לבסס עליו שאלות והיפותיזות. פעולת הדיגום במקרה הזה מונחית ניסוי.
תרגיל טרצות בסולם לה מינור

התרגיל נכתב עבור תלמידי הגיטרה שלי לצורך לימוד נגינה בטרצות.


נחל באר שבע 21-1-2020

יצאתי הבוקר עם רון חברי לראות איך הגשם משפיע על פעילותו של נחל באר שבע. רון אומר: "ניקח מטרייה?..לא, אין צורך..," הוא ממשיך ומוסיף. עלינו על גשר הצינורות צילמנו קצת, הלכנו לגשר הטורקי, צילמנו קצת ואז בא מבול עם ברד והתחלנו לרוץ לאוטו..."טוב, אולי היה צריך מטרייה" אומר רון. הגעתי הביתה רטוב, החלפתי בגדים והנה קצת תמונות
מבט כללי


זורם

זורם

זורם

זורם