סה"כ צפיות בדף

תמונות ישנות מתרגילי חולות

עזיז ומיקו בתרגיל חולות קורס מדריכים
מיקו בתרגיל חולות קורס מדריכים

יוסף אור ודורית הופמן בתרגיל חולות

חולות עגור
ביס"ש ב"ש יובל גורן בבוקר בחולות מצלם הזדווגות של עכנים קטנים 1979