סה"כ צפיות בדף

דגמים וניסויים

עפ"י הפילוסופיה של המדע מחקר מדעי או כפי שיקרא לעתים "המתודולוגיה הפורמלית.." עוסק בתופעות טבע, בבעיות שהן מציגות, בניית היפותזות ועריכת ניסויים אשר יספקו הסבר זמני לתופעות אילו. 
שתי מתודות מאפיינות חוקרי בעלי חיים:
1. מחקר דגם אשר עניינו תיאור סטטיסטי ומשמש מכשיר מאפיין לתופעה.
2. מחקר ניסויי השואל שאלה אשר מבחנה ניסוי המכיל היפותזות אותן מאשש הניסוי או דוחה לפי תוצאות הניסוי. 
כמובן שאנשי הניסוי נזקקים למחקר דגם לפעמים על מנת להכיר את התופעה שהם חוקרים, אולם, הדגם משמש רק הקדמה ורקע למחקר עצמו. חומר לבניית שאלות מחקר מתקדמות. לעולם לא יסיק איש ניסויי מסקנה מדעית מתוצאות מחקר דגם היות ומחקר כזה חסר את המבחן החיוני כל כך למסקנה מדעית אם גם זמנית.
מחקרי הדגם, לעומת זאת, יכולים לבצע ספקולציות נרחבות על בסיס סטטיסטי ולהעלות שאלות מעניינות אבל, בהיעדר ניסוי תוקף ותחולת מסקנות אילו יהיה מוגבל לניחוש מלומד בלבד, מלומד....אבל ניחוש. התלות בין שתי גישות אילו במחקר העוסק בביולוגיה של האורגניזם השלם, הולידה סוג שלישי של חוקרים המבצעים מחקר דגם מקדים אשר ניתן יהיה לבסס עליו שאלות והיפותיזות. פעולת הדיגום במקרה הזה מונחית ניסוי.
אין תגובות: