סה"כ צפיות בדף

צילום מאקרו של עין נמלה נווטת

במסגרת הניסויים שאני עושה בלמידה ותחרות בנמלה נווטת אני מצלם התנהגות של נמלים אילו. אבל התחלתי לצלם גם תקריבים של איברי נמלים במטרה להכיר את תפקודם מקרוב. הנמלה הנווטת מסוגלת לנווט את דרכה במושגים של אזימוט/טווח ישירות אל הקן בהביאה את זווית השמש ומיקומה בשמיים בחשבון. העין של הנמלה מקטבת אור וכך הנמלה יודעת את מיקום השמש גם בימים מעוננים. אז החלתי לצלם את העין הזו שהיא גם אמצעי ניווט.

אין תגובות: