סה"כ צפיות בדף

על היפותיזות, נסויים ותפקידו של הדגם כהכנה למחקר ניסויי

מי שמכיר אותי יכול לראות שאני לא מאמין גדול במסקנות מחקר הבאות ממחקרי דגם. אבל, כל מחקר שדה העוסק בבעלי חיים בסביבתם הטבעית חייב לבצע מדידות של בית הגידול ובעלי החיים הנחקרים, כל זאת במטרה לאפיין את המשתנים שאחר כך ישמשו חומר לניסויים. מדידות אילו הן מחקר דגם לשמו והן כוללות תפוצה ופיזורים של הצומח וחיות המחקר, התנגדות קרקע, מפני גבעות ביחס לצפון, מדידות קרינה, מיקרו-אקלים  ועוד משתנים רבים אחרים - הכל לפי הזמן ותקציב המחקר. ללא מחקר דגם מקדים הניסוי עשוי להיות תלוש מהמציאות האקולוגית שבתוכה עבר בעל החיים אבולוציה והיא מהווה את הגורם האבולוציוני הקרוי "סביבה". יש לזכור, החוקר אינו חוקר את בעל החיים אלא שאלת מחקר השואבת את הלגיטימציה שלה מהניסיון להסביר באופן מדעי את עולם התופעות, מתוך כוונה שמסקנות המחקר יהיו הדירות ולא יתייחסו למשהו חריג ויוצא דופן שלא ניתן יהיה להכליל אותו - מדע אמתי עוסק בהכללות 

אין תגובות: